Een nieuwe werkplek

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed (uit 'Ik Zal Er Zijn' van Sela)

30-8-2019

De bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige en mijn leidinggevende waren het erover eens, toen ik voor de tweede keer in 3 jaar tijd overspannen thuis zat: deze werkplek past niet meer bij mij. De school waar ik 10 jaar geleden als stagiaire was begonnen, waar ik als professional enorm gegroeid en ontwikkeld ben, die school was zo veranderd dat ik er nu verzoop. Het voelt een beetje alsof ik uit een rijdende trein gevallen ben.

Tot zo ver de eensgezindheid, want vervolgens waren ze het over de benodigde vervolgstappen niet eens. De bedrijfsarts adviseerde een beroepenoriëntatie- en belastbaarheidsonderzoek. Mijn werkgever adviseerde een re-integratie bureau (want mijn outplacement budget was niet oneindig). En dan verschilden de meningen ook nog over de plek waar ik zou moeten re-integreren. Eerst bij mijn eigen werkgever met een aangepaste taak, om vanuit werk ander werk te zoeken, of meteen bij een nieuwe werkgever? Maar het waren alleen adviezen, ik mocht zelf kiezen.

Het duizelde me. Ik stak mijn kop in het zand en ging eerst op vakantie. Lekker lang ook.

Twee weken geleden kwam ik weer thuis, en meteen steeg de spanning, want nu moest ik beslissingen gaan nemen. Na een avondje re-integratiebureaus googelen duizelde het alweer. Rustig aan, een stap tegelijk, hulp vragen. De volgende dag had ik migraine.

In mijn gedachten bleven gesprekken en gebeurtenissen langskomen van dingen die niet lekker waren gegaan op mijn werk de afgelopen jaren. Momenten waarop ik te weinig had gezegd, of juist te veel. Collega’s die boos op me waren en collega’s die me negeerden. Die keer dat ik bijna flauw viel omdat ik dacht dat ik kritiek kreeg. Ik hoef daar nooit meer naar toe, vertelde ik mezelf keer op keer. Ik hoef daar nooit meer naartoe.

Langzaam drong het tot me door dat ik zelf invloed heb op mijn toekomst. Ik kan aangeven wat ik wil. Wat wil ik dan? Ik weet heel goed wat ik wil, en dat weet ik al een jaar. Ik dacht alleen niet dat het kon. In een opwelling besluit ik een appje te sturen naar die persoon die mij kan helpen: ‘kun je nog een schoolpsycholoog gebruiken? Ik zoek een re-integratieplek’. Na 20 minuten komt het antwoord: ‘ik ga het morgen bij drie scholen vragen, heb je voorkeur?’.

Met grote ogen staar ik naar mijn telefoon. Begrijp ik dat goed? Heb je voorkeur, dat klinkt alsof ze echt wat voor me heeft! Zo makkelijk! Ik stuur voor de zekerheid een screenshot door naar twee vrienden. Door hun enthousiaste reacties durf ik het steeds beter te geloven. Ik krijg een nieuwe kans, op een leuke school, met een leidinggevende die ik al goed ken, en die mij goed kent. Geen gedoe met re-integratie-bureaus, geen sollicitaties bij onbekende bedrijven, geen saai aangepast werk, ik hoef me niet opnieuw te bewijzen. Ik mag gewoon opnieuw beginnen.

Met mijn enthousiasme voor deze kans overtuig ik de bedrijfsarts en mijn werkgever. Iedereen staat nu aan mijn kant. Loop ik niet te hard van stapel? Ik vraag het aan mijn psycholoog. Ze herinnert mij aan de moe-meter, die me zal helpen om mijn grenzen te bewaken. Ik heb genoeg inzicht om op mijn gevoel te kunnen vertrouwen. Met mijn levensloopsjors bespreek ik wat mijn kwaliteiten zijn en tegen welke problemen ik kan aanlopen. Ik schrijf wat strategieën op om die problemen te voorkomen. Verwachtingen en behoeften bespreken, dat is het belangrijkste.

Volgende week heb ik een startgesprek bij mijn nieuwe werkplek. Opeens maak ik me zorgen. Wat verwachten ze eigenlijk van mij? Misschien denken ze wel dat ik hun dossiers kom kopiëren als re-integratieklus. Ik moet goed aangeven wat ik wil, maar in zo’n gesprek raak ik gemakkelijk van de wijs door iemand die een hele andere verwachting heeft. Ik moet me goed voorbereiden. Ik besluit mijn verwachtingen en wensen op papier te zetten voor dat startgesprek (zie hieronder).

Zo hou ik de leiding, en daar ben ik best trots op!

Meer blogs

Even voorstellen - brief voor mijn nieuwe werkplek

Ervaring en opleiding

Ik heb 10 jaar bij het B.College gewerkt als zorgcoördinator en Schoolpsycholoog op verschillende afdelingen. In 2015 heb ik de opleiding tot Schoolpsycholoog afgerond. Sindsdien heb ik mij als bovenschools schoolpsycholoog gefocust op de didactische kwaliteit van het B. College. Dat doe ik vanuit de praktijk van de scholen met een onderzoekende houding. Ik signaleer, onderzoek, beschrijf, presenteer en bespreek wat ik zie. Daar waar dat kan ondersteun ik bij het verbeteren, evalueren en borgen van alles wat te maken heeft met de didactische kwaliteit, zodat er cyclische processen ontstaan. In de toekomst zou ik me graag meer willen specialiseren in de onderwijskunde.

Huidige situatie

Door aanhoudende overbelasting was ik de afgelopen maanden niet in staat om te werken. Op dit moment ben ik toe aan re-integratie, maar terugkeer bij het B. College is niet wenselijk. Ik ben daarom erg blij met de mogelijkheid om bij jullie te re-integreren.

Kwaliteiten

Ik ben analytisch, werk snel, efficiënt, en met een perfectionistische precisie. Ik ben goed in het leggen van verbanden, het visueel maken van informatie, en kort en bondig schrijven. Ik zie niets over het hoofd en luister met een open houding. Naar anderen ben ik geduldig en zoek ik altijd naar iets positiefs. Ik ben behulpzaam en doe wat ik toezeg.

Lastigheidjes

Ik raak overprikkeld van omgevingsgeluiden, onduidelijkheid en sociale contacten. Omdat ik mijn werk graag goed doe vergeet ik mijn grenzen te bewaken. Bij onvoldoende hersteltijd kan dit leiden tot psychische en lichamelijke klachten, zoals migraine en depressie.

Wat helpt

- Tweewekelijks 1-op-1 werkbegeleiding

- Een vaste plek met weinig in- en uitloop

- Een paar vaste collega’s

- Duidelijke opdrachten en afspraken over wederzijdse verwachtingen

- Hersteltijd (voldoende pauzemomenten)

- Maximaal 1 overleg/vergadering per dag

- Moedig me aan om gelijk kennis te maken met collega’s

Plan

Ik ga bij X. passend werk doen. Passend werk is werk met structuur, dat ik in eigen tempo kan uitvoeren, overzichtelijk en voorspelbaar, zonder piekbelastingen, zonder grote verantwoordelijkheden, zonder korte deadlines, en zonder grote verstoringen (aldus bedrijfsarts). Passend werk is ook werk dat aansluit bij mijn interesses en kwaliteiten. Enkele voorbeelden: interne audits, samenhang aanbrengen in structuren, onderzoek kwaliteit onderwijsprogramma, schooldata presenteren, ondersteuning zorgstructuur en didactische kwaliteit op afdelingsniveau.

Uren: Ik begin met 2 dagen 2 uur, en zal geleidelijk en volgens een nog vast te stellen schema uit gaan breiden naar 4 dagen 4uur. Ik kan per direct beginnen.

Opmerkingen

30.08.2019 16:43

Wanda Simmermans

Wow Rosanne, wat een goede duidelijke tekst. Heel eerlijk ook!! Suczegen, het zal best lukken.

30.08.2019 16:21

Dick

Wow! Goede actie van je en goed verwoord allemaal. Trots op je!